Ce uşor e să baţi câmpii (2)


Cadrul legislativ care reglementează localizarea apelanţilor la Sistemul 112.


ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 martie 2008
privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru
apeluri de urgenta

ART. 20
(1) Autoritatea Naţionalã pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei analizeazã şi stabileşte condiţiile tehnice pentru furnizarea informaţiilor de localizare a apelantului cãtre SNUAU de cãtre furnizorii de reţele publice de telefonie….
(3) Accesul la datele de localizare este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgenţã.

SNUAU este Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă

Legea de organizare şi funcţionare a STS, şi alte acte ce reglementează această activitate le puteţi găsi aici: http://www.stsnet.ro/legislatie.htm