Abureală „constituţională”


Toată presa, dar şi parlamentari, politicieni în general, interpretează urechist articolul 95 al Constituţiei, cel care prevede suspendarea preşedintelui.
Toată lumea face vorbire despre încălcarea gravă a Constituţiei care ar permite, vezi Doamne, suspendarea preşedintelui. Curtea Constituţională la rândul ei, mai mult ca sigur că ni se va adresa în aceiaşi termeni, şi se va pronunţa negativ, minimalizând „gravitatea încălcării constituţiei” de către preşedinte.
În realitate nimic nu e mai fals, articolul 95 al Constituţiei stipulează clar:

ARTICOLUL 95
(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.

Sună cu totul altfel decât „încălcări grave ale Constituţiei”, care introducea un anumit grad de relativitate în aprecierile unora sau altora.
Aşa cum prevede însă Constituţia, articolul 95, este foarte clar, încălcarea Constituţiei este ea însăşi o faptă deosebit de gravă, neputând exista una mai mult sau mai puţin gravă, şi ea nu poate fi decât rezultatul comiterii unor fapte deosebit de grave.
Să urmărim şi să vedem cum va suna decizia Curţii Constituţionale şi a susţinătorilor preşedintelui