Să fie clar!


În timpul a ceea ce-a fost în decembrie 1989, militarii au beneficiat de o prevedere a regulamentelor care spunea scurt: Ordinul se execută întocmai şi la timp!
Această prevedere a făcut ca mulţi militari care, în condiţii normale, ar fi fost traşi la răspundere pentru comportamentul dur faţă de manifestanţi, să nu poate fi chemaţi în faţa instanţelor, regulamentul militar nelăsându-le nicio posibilitate de alegere.
Prin legea 80/1995, Statutul Cadrelor Militare, această prevedere a fost modificată. Astfel, la secţiunea Îndatoriri, Articolul 8, pe lângă punctul b) al 1, care prevede:

b) sa respecte juramintul militar si prevederile regulamentelor militare, sa execute intocmai si la timp ordinele comandantilor si ale sefilor, fiind responsabile de modul in care indeplinesc misiunile ce le sint incredintate.

Are şi al. 2, care prevede în mod explicit:

Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor;

Asta spune clar că executarea ordinului nu mai poate fi o scuză invocată de executant, dacă acesta a manifestat orice exces, prin îndeplinirea acestuia a încălcat legea română, dar şi convenţiile internaţionale la care România este parte!
Pe scurt, s-a introdus şi noţiunea de „ordin ilegal”. Răspunderea celui ce emite un asemenea ordin nu-l absolvă pe cel ce-l execută, el este egal răspunzător.
Aviz cadrelor militare de orice armă ce comit acte ce contravin legilor, invocând scuza că au executat un ordin!

Publicitate

Locotenentu’ Gheorghe!


Ei, dragii moşului, acu’ se cheamă că putem vorbi despre alte chestii.
Păi omul a zis-o p-a dreaptă, cum că el a ieşit în faţă fiind delegat de alţii, mai mulţi, din cei cu familie, copii etc. Fiind el tânăr locotenent, fără căţel, fără purcel, s-a simţit onorat să le reprezinte opţiunea.
Buba mare!
Cine are ochi să vază, cine are urechi să auză!
Eeei, păi acilea-i de gândit adââânc, c-ar fi şi treaba „marelui licurici” care cam bunghea că se poate ajunge la asta. Că doară piratu’ i-a făcut nesimţiţi pe militari, le-a ridicat poporu-n cap, ba magistraţii s-au şi izmenit de nu i-au mai recunoscut cu drepturi de pensii ocupaţionale.
Ei, acu’, la ce s-a ajuns, e naşpa rău pentru Băsău! S-ar putea ca d-acilea să i se tragă!
Succesuri!